kamionkowa figurka

przedpo
Opisywany obiekt to kamionkowa figurka przedstawiająca stojącą kobietę z wazonem. Kobieta, ubrana w długą suknię, została ustawiona na schodach przykrytych dywanem z frędzlami. Całość jest pokryta monochromatycznym szkliwem o lekko zróżnicowanym kolorze. Figurka jest sygnowana.
Figurka została rozbita, a następnie kilkukrotnie była klejona. Klej nie był właściwie dobrany więc rzeźba ponownie rozpadała się. Nie zachowały się wszystkie elementy, brakowało prawej ręki. W obrębie sukni znajdują się dwa ubytki, powierzchnia przełamów jest mocno wyszczerbiona.
Celem prac konserwatorskich było przywrócenie obiektowi wartości estetycznych poprzez oczyszczenie, sklejenie, uzupełnienie ubytków oraz odtworzenie brakującej ręki.

Prace konserwatorskie i restauratorskie wykonane przez Joannę Stawowy.