• Konserwacja i restauracja rzeĽby i detalu architektonicznego wykonanych z kamienia naturalnego oraz sztucznego.
  • Konserwacja i restauracja ceramiki.
  • Konserwacja i restauracja stiuku.
  • Konserwacja i restauracja drewna.
  • Konserwacja i restauracja metalu.
  • Wykonywanie złoceń.
  • Wykonywanie programów i dokumentacji konserwatorskich.
  • Nadzór konserwatorski nad pracami przy obiektach zabytkowych.
  • Pomoc w przygotowaniu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o wpisanie obiektu do Rejestru Zabytków.
  • Pomoc w przygotowaniu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o dofinansowanie lub refundację prac konserwatorskich.