porcelanowy lichtarz

przedpo
sygnatura
Opisywany obiekt to porcelanowy lichtarz pochodzący z Miśni. Został on ozdobiony sceną figuralną i rocaillowym ornamentem połączonym z wicią winorośli. Scena figuralna przedstawia kobietę i putto. Kobieta pochyla się nad siedzącym puttem. Oboje są przepasani kolorowymi draperiami i trzymają w rękach kiście winogron. Lichtarz jest sygnowany.
Figurka nie jest kompletna. Prawa ręka putta została odłamana i zaginęła. Figurka nie była popękana ani podrapana.
Celem prac konserwatorskich było przywrócenie obiektowi wartości estetycznych poprzez odtworzenie brakującej ręki.

Prace konserwatorskie i restauratorskie wykonane przez Joannę Stawowy.