łopatka do ciasta

przedpo
Opisywany obiekt to metalowa, srebrzona łopatka do ciasta o długości równej 27 cm. Jest ona ozdobiona motywem roślinnym i przeplatającą się wicią tworzącą ażury. Na rączce znajduje się inskrypcja F. v. J.
Łopatka była w dobrym stanie zachowania. Jej powierzchnia była częściowo pokryta czarnymi siarczkami srebra. Celem prac konserwatorskich było przywrócenie obiektowi wartości estetycznych poprzez oczyszczenie oraz zabezpieczenie przed patynowaniem.

Prace konserwatorskie i restauratorskie wykonane przez Joannę Stawowy.