marmurowa płyta nagrobna

przedpo
Płyta nagrobna jest datowana na podstawie daty śmierci Wilhelma Kaisera na 1893 lub 1894 rok. Zmarły został pochowany na cmentarzu na Skowroniej Górze we Wrocławiu. Dawna nazwa tego miejsca to Lerchenberg. Był to niemiecki cmentarz wojskowy – jedna z największych nekropolii Wrocławia. Oprócz żołnierzy pochowano tam kilkaset osób zasłużonych dla nauki i kultury. Cmentarz został zlikwidowany po II Wojnie Światowej. Nie są znane okoliczności, w jakich płyta uległa rozbiciu. Pod koniec lat 90 tych XX wieku została ona przeniesiona do Muzeum Miejskiego Wrocławia na oddział Sztuki Cmentarnej.
Płyta nagrobna ma długość 50 cm i szerokość 43 cm. Została ona wykonana z biało-czarnego marmuru i pokryta inskrypcją, a także ornamentem w formie liści bluszczu.
Płyta była niekompletna, połamana na części, z których zachowało się 5 sztuk. Stanowią one ok. 90 % powierzchni płyty. Płyta była zakurzona, spękana, a na jej powierzchni widać było zielone glony. Rysunek liter został lekko zatarty. Kamień był zmatowiały i ubrudzony resztkami zaprawy montażowej.
Prace konserwatorskie miały przywrócić płycie pierwotny wygląd. W tym celu kamień został oczyszczony, a ubytki uzupełnione. Powierzchnię wypolerowano i odtworzono brakującą część inskrypcji (dzięki konsultacjom z prof. Jarosławem Wentą). Litery oraz ornament zostały pomalowane dzięki czemu znacznie poprawiła się ich czytelność.

Prace konserwatorskie i restauratorskie wykonane przez Joannę Stawowy pod kierunkiem mgr Katarzyny Polak oraz mgr Jacka Gryczewskiego.