stacja Drogi Krzyżowej

przedpo
Opisywany obiekt to płaskorzeźba przedstawiająca jedną ze stacji Drogi Krzyżowej - umycie rąk przez Piłata. Płaskorzeźba to odlew gipsowy, podbarwiony w masie tak, aby imitował czerep ceramiczny. Płyta została posrebrzona, a następnie pokryta oszczędną, monochromatyczną polichromią w kolorach szarości i brązu. Przedstawiono pięć postaci. Wizerunek pozbawiono tła, dzięki czemu całość ma ekspresyjny charakter.
Płaskorzeźba została rozbita, pojawiły się liczne odpryski i większe ubytki. Zniszczona została głównie dolna część. Poszczególne części trzymały się dzięki materiałowi stanowiącemu zbrojenie gipsu, jednak całość była niestabilna, ruchoma, a ocieranie się wzajemne poszczególnych elementów powodowało powiększanie się ubytków.
Celem prac konserwatorskich i restauratorskich było przywrócenie obiektowi wartości estetycznych i ekspozycyjnych poprzez sklejenie, uzupełnienie ubytków oraz odtworzenie brakujących fragmentów.

Prace konserwatorskie i restauratorskie wykonane przez Joannę Stawowy.