wazon Louisa Majorelle

przedpo
Opisywany obiekt to szklany wazon autorstwa Louisa Majorelle. Został wykonany z niebieskiego szkła o dwóch odcieniach z zatopionymi drobinkami złota. Szkło jest okute w brąz. W wyniku upadku wazon zastał wyszczerbiony na odcinku 3,5 cm.
Celem prac konserwatorskich było uzupełnienie wyszczerbienia.

Prace konserwatorskie i restauratorskie wykonane przez Joannę Stawowy.