drewniana figura Chrystusa Ukrzyżowanego

przedpo
Opisywany obiekt to drewniana, polichromowana rzeźba przedstawiająca Chrystusa Ukrzyżowanego, pochodząca z XVII wieku. Autor zachował poprawne proporcje ciała, jednak jest ono lekko wydłużone i uproszczone. Perizonium jest proste z węzłem zawiązanym na prawym biodrze. Od tyłu figura została mocno uproszczona.
Figura była pokryta warstwą kurzu i innych zanieczyszczeń. Zabrudzenia były częściowo luźne, jednak w niektórych miejscach wkleiły się w powierzchnię polichromii, wniknęły w głąb co spowodowało powstanie plam. Na powierzchni widać drobne ubytki drewna w miejscach łączenia rąk z korpusem, a także w dłoniach, gdzie wkręcono duże, nie pasujące śruby. Oryginalna polichromia jest ukryta pod warstwą wtórnej (jednak stanowiącej wartość historyczną), nie można określić jej charakteru oraz stanu zachowania. Polichromia wtórna jest silnie spękana, miejscami pojawiły się ubytki. Rzeźba jest niekompletna – nie zachował się krzyż z tabliczką oraz drewniane gwoździe z rąk i nóg. Krzyż został zastąpiony wtórnym mającym już wartość historyczną natomiast zamiast gwoździ wkręcono duże, korodujące śruby. Brakuje również dwóch palców prawej stopy, czterech palców lewej ręki i trzech palców prawej ręki.
Celem prac konserwatorskich było zabezpieczenie drewna na przyszłość, a także przywrócenie obiektowi wartości estetycznych i ekspozycyjnych poprzez oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków polichromii, odtworzenie brakujących gwoździ.

Prace konserwatorskie i restauratorskie wykonane przez Joannę Stawowy.