Zdobiona rama

przedpo
Opisywany obiekt to drewniana rama, ozdobiona floralną, ażurową dekoracją. Rama jest wykonana z ośmiu drewnianych listew: czterech zewnętrznych pokrytych gipsową dekoracją i złoceniami oraz czterech wewnętrznych o skromniejszym charakterze, ozdobionych zieloną polichromią.
Stan zachowania ramy nie pozwalał na jej użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ponieważ wyłamane zostały trzy listwy wewnętrzne, z czego dwie nie zachowały się. Ponadto rama była brudna, a złocenia wytarte.
Celem prac konserwatorskich było przywrócenie obiektowi wartości estetycznych i użytkowych poprzez oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków drewna, złoceń i polichromii.

Prace konserwatorskie i restauratorskie wykonane przez Joannę Stawowy.