drewniana figura Chrystusa Zmartwychwstałego

przedpo
Opisywany obiekt to drewniana figura Chrystusa Zmartwychwstałego o wysokości 86 cm. Rzeźba jest polichromowana i złocona. Autor wykonał rzeźbę w stylu ludowym. Prawa ręka jest uniesiona do góry, w lewej znajduje się krzyż. Chrystus jest ubrany w czerwony płaszcz o różowym podbiciu i ze złotymi lamówkami, spięty na piersiach złotą spinką. Głowę wieńczy złota korona.
Figura była w całości przemalowana. Nowa farba została nałożona bez dbałości o zachowanie oryginalnej kolorystyki, bez wcześniejszego uzupełnienia ubytków w drewnie i zaprawie podkładowej. Ponadto figura była pokryta warstwą kurzu i innych zanieczyszczeń takich jak sadza. Zabrudzenia były częściowo luźne, jednak w niektórych miejscach wkleiły się w powierzchnię polichromii, wniknęły w głąb i spowodowały powstanie plam. Na powierzchni widać ubytki drewna. Największe z nich to brak palca lewej ręki i narożnika podstawy. Ponadto drewno było spękane, a także zniszczone przez drewnojady. Dwa palce lewej ręki były wyłamane. Zaprawa podkładowa miejscami była mocno spękana, szczególnie w partii stóp, części korony i łokci. Oryginalna warstwa malarska miejscami zachowała się dobrze, jednak ubytki stanowiły ok. 65 % powierzchni. Rzeźba jest niekompletna – nie zachował się krzyż z chorągwią, zostały one zastąpione przez późniejsze elementy, wykonane inną techniką i dość znacznie odbiegające od stylistyki figury.
Celem prac konserwatorskich było powstrzymanie ataku drewnojadów oraz zabezpieczenie drewna na przyszłość, a także przywrócenie obiektowi wartości estetycznych i ekspozycyjnych poprzez oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków drewna, polichromii i złoceń.

Prace konserwatorskie i restauratorskie wykonane przez Joannę Stawowy.