drewniana figura nieznanej świętej

przedpo
Opisywany obiekt to drewniana figura przedstawiająca postać kobiecą. Jej maksymalna wysokość to 40 cm, a autor nie jest znany. Rzeźba jest polichromowana, srebrzona i złocona. Postać jest ustawiona w kontrapoście, z głową skierowaną w lewo, prawą ręką umieszczoną na sercu, a lewą wyciągniętą przed siebie. Oryginalnie lewa ręka wskazywała coś lub kogoś albo dzierżyła atrybut. Przedstawiona święta jest ubrana w purpurową, królewską szatę ze złotymi lamówkami i złoty płaszcz o błękitnym podbiciu. Spod szaty wystaje lewy, złoty but. Szaty zostały najpierw pokryte srebrem i złotem płatkowym, a następnie laserunkami aby nadać im odpowiednią kolorystykę.
Figura była pokryta warstwą kurzu i innych zanieczyszczeń. Zabrudzenia były częściowo luźne, jednak w niektórych miejscach wkleiły się w powierzchnię polichromii i wniknęły w głąb powodując powstanie plam. Dotyczy to szczególnie partii twarzy i rąk. Na powierzchni było widać ubytki warstwy polichromii, złoceń, srebrzeń i zaprawy podkładowej, a także liczne przetarcia. Polichromia charakteryzowała się słabą przyczepnością. Rzeźba jest niekompletna – nie zachowała się lewa ręka. Została ona zastąpiona nową, jednak niepoprawnie wyrzeźbioną, o źle dobranych proporcjach. Brakowało również dwóch palców (kciuka i serdecznego) ręki prawej.
Celem prac konserwatorskich i restauratorskich było przywrócenie obiektowi wartości estetycznych i ekspozycyjnych poprzez oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków drewna i polichromii, poprawę formy lewej ręki, a także zabezpieczenie drewna na przyszłość.

Prace konserwatorskie i restauratorskie wykonane przez Joannę Stawowy.