łyżeczki do solniczek

przedpo
Konserwowane obiekty to dwie łyżeczki do solniczek. Większa z nich ma 7,5 cm długości i jest ozdobiona ornamentem. Została ona wykonana ze stopu metali białych, a następnie pozłocono część mającą bezpośredni kontakt z solą aby zapobiec korozji metalu. Mniejsza, mosiężna łyżeczka ma 5 cm długości. Ozdobiono ją emalią ujętą prostym ornamentem. Obie łyżeczki są sygnowane.
Łyżeczki były nierówno spatynowane. Ponadto większa z nich, pomimo ochronnej warstwy złota, była silnie skorodowana, powstały wżery i wykwity chlorków stanowiących zagrożenie dla trwałości przedmiotu.
Celem prac konserwatorskich było przywrócenie obiektom wartości estetycznych oraz użytkowych, a także powstrzymanie postępującej korozji.

Prace konserwatorskie i restauratorskie wykonane przez Joannę Stawowy.