drewniana figura Chrystusa Ukrzyżowanego

przedpo
Opisywany obiekt to drewniana rzeźba przedstawiająca Chrystusa Ukrzyżowanego, pochodząca prawdopodobnie z XIX wieku. Rzeźba jest polichromowana, a perizonium dodatkowo ozdobione złoceniami. Szczegóły anatomiczne zostały oddane bardzo dokładnie, bez odwoływania się do przerysowań mających na celu spotęgowanie efektu. Rzeźba jest wykonana bardzo starannie również od tyłu, pomimo, że jest to część przylegająca do krzyża i niewidoczna dla widza.
Figura była pokryta warstwą kurzu i innych zanieczyszczeń. Zabrudzenia były częściowo luźne, jednak w niektórych miejscach wkleiły się w powierzchnię polichromii, wniknęły w głąb co spowodowało powstanie plam. Drewno zostało zaatakowane przez drewnojady, co spowodowało powstanie ubytków. Oryginalna warstwa malarska zachowała się dobrze, ubytki stanowiły ok. 5 % powierzchni. Ramiona były zdemontowane. Rzeźba była niekompletna – nie zachował się krzyż, korona cierniowa oraz drewniane gwoździe z rąk i nóg.
Celem prac konserwatorskich było powstrzymanie ataku drewnojadów oraz zabezpieczenie drewna na przyszłość, a także przywrócenie obiektowi wartości estetycznych i ekspozycyjnych poprzez oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków polichromii, odtworzenie brakujących gwoździ, korony cierniowej i krzyża.

Prace konserwatorskie i restauratorskie wykonane przez Joannę Stawowy.