podstawka pod butelkę

przedpo
sygnatura
Opisywany obiekt to metalowa podstawka pod butelkę. Została ona ustawiona na trzech nóżkach oraz ozdobiona zgeometryzowanymi wiciami roślinnymi wydzielającymi ażurowe kwatery. Od spodu, pomiędzy nóżkami znajduje się sygnatura – romb z biegnącym strusiem i podpisem WMF (sygnatura Württembergische Metallwaren Fabryk). Po jego bokach znajdują się litery: z lewej „B”, a z prawej „OX”. Nad sygnaturą umieszczono liczbę „82”.
Podstawka pod butelkę była w dość dobrym stanie zachowania. Jej powierzchnia była pokryta czarnymi tlenkami cyny i siarczkami srebra. Miejscami widoczne były ubytki w warstwie srebra, szczególnie na wypukłych częściach zdobienia i od strony wewnętrznej. Strona wewnętrzna była mocno porysowana. Ponadto od wewnątrz znajdują się liczne niewielkie wżery naruszające gładką powierzchnię metalu.
Celem prac konserwatorskich było przywrócenie obiektowi wartości estetycznych poprzez usunięcie nadmiaru tlenków cyny, siarczków srebra i zabrudzeń, uzupełnienie ubytków w warstwie srebrzenia oraz zabezpieczenie przed patynowaniem.

Prace konserwatorskie i restauratorskie wykonane przez Joannę Stawowy.