patera

przedpo
sygnatura
Opisywany obiekt to niewielka miedziana patera pochodząca z Württembergische Metallwaren Fabrik. Długość patery to 33 cm. Została ona ozdobiona wzorem geometrycznym. Po bokach ma dwa uchwyty, które zostały osobno odlane i przylutowane do patery. Oddzielnie wykonano także cztery nóżki, na których stoi patera. Mają one formę niewielkich kul. Od spodu znajduje się sygnatura: romb z biegnącym strusiem.
Patera była w dobrym stanie zachowania. Jej powierzchnia nie jest przetarta ani porysowana jednak była częściowo pokryta nierówną patyną. Zagrożenie stanowiły pojedyncze ogniska korozji chlorkowej, które spowodowały już powstanie niewielkich wżerów i w przyszłości mogły doprowadzić do znacznego zniszczenia metalu.
Celem prac konserwatorskich było przywrócenie obiektowi wartości estetycznych, usunięcie ognisk korozji oraz zabezpieczenie przed patynowaniem.

Prace konserwatorskie i restauratorskie wykonane przez Joannę Stawowy.