kabaret do przypraw

przedpo
sygnatura
Opisywany obiekt to metalowy kabaret do przypraw. Został on ozdobiony w duchu wiedeńskiej secesji motywami geometrycznymi tworzącymi ażury. Od spodu, pomiędzy nóżkami znajduje się zamazana, jednak możliwa do odczytania sygnatura – romb z biegnącym strusiem i podpisem WMF. Po jego bokach znajdują się litery: z lewej „B”, a z prawej: „OX”; „I/0”. Kabaret został wykonany poprzez odlew ze stopu cyny – Britannia Metal. Jednak odlew jest wadliwy, posiada widoczne pęcherze gazowe, ospowatość i nakłucia. Z punktu widzenia technologii wady takie dyskwalifikują wyrób, jednak faktycznie nie utrudniają one odbioru dzieła i nie zakłócają jego estetyki.
Kabaret do przypraw był pokryty bardzo grubą, nierówną i miejscami łuszczącą się warstwą czarnej, dzikiej patyny. Ponadto powierzchnia była przebarwiona, a przebarwienia wniknęły w głąb metalu. W przeszłości, podczas prac konserwatorskich obiekt pokryto warstwą chromu lub niklu, jednak przedtem powierzchnia nie została doczyszczona co spowodowało bardzo słabą przyczepność i łuszczenie się warstwy dekoracyjnej. Ponadto obiekt pokryty był białym nalotem.
Celem prac konserwatorskich było przywrócenie obiektowi wartości estetycznych poprzez usunięcie dzikiej patyny i zabrudzeń oraz zabezpieczenie przed patynowaniem.

Prace konserwatorskie i restauratorskie wykonane przez Joannę Stawowy.