patera

przedpo
sygnatura
Opisywany obiekt to niewielka metalowa patera. Jej maksymalna szerokość to 17,5 cm. Została ona ozdobiona w duchu secesji kwiatami oraz bardzo delikatnymi wiciami. Po bokach ma dwa uchwyty. Od spodu znajduje się sygnatura: „ORIVIT” i cyfra 2124.
Patera była w dobrym stanie zachowania. Jej powierzchnia nie jest przetarta ani porysowana jednak była częściowo pokryta czarną, nierówną patyną.
Celem prac konserwatorskich było przywrócenie obiektowi wartości estetycznych poprzez oczyszczenie oraz zabezpieczenie przed patynowaniem.

Prace konserwatorskie i restauratorskie wykonane przez Joannę Stawowy.