solniczka

przedpo
sygnatura
Opisywany obiekt to niewielka metalowa solniczka (na zdjęciach przedstawiona bez szklanego wkładu, który nie wymagał konserwacji). Jej maksymalna wysokość to 3,5 cm. Została ona ustawiona na czterech nóżkach oraz ozdobiona motywami roślinnymi – kwiatami żonkili oraz wiciami roślinnymi. W dolnej części, na wysokości przewężenia pomiędzy nóżkami a czarką znajdują się sygnatury – głowa przedstawiona z profilu, a po jej prawej stronie widnieją litery: „VB” oraz „K”.
Solniczka była w dość dobrym stanie zachowania. Jej powierzchnia nie była przetarta ani porysowana jednak częściowo pokrywała ją czarną patyną. W przeszłości obiekt został poddany pracom konserwatorskim o czym świadczą resztki pożółkłego lakieru pokrywającego powierzchnię, głównie od strony wewnętrznej. Miał on zabezpieczać obiekt przed patynowaniem, jednak z czasem przetarł się, zżółkł i przestał spełniać swoją funkcję.
Celem prac konserwatorskich było przywrócenie obiektowi wartości estetycznych poprzez oczyszczenie powierzchni oraz zabezpieczenie przed patynowaniem.

Prace konserwatorskie i restauratorskie wykonane przez Joannę Stawowy.