secesyjny talerz

przedpo
Opisywany obiekt to dekoracyjny talerz wykonany przez Württembergische Metallwaren Fabrik. Jego stylistyka jest utrzymana w duchu secesji. Lustro zostało ozdobione głową kobiety pokazaną z profilu i otoczoną kwiatami i liśćmi nenufarów. Dekoracyjny jest również kołnierz podzielony na cztery kwatery poprzez wprowadzenie wijącej się wstęgi. Jego brzeg ozdobiono małymi bukiecikami kwiatów oraz ażurami stworzonymi przez wstęgę. Na odwrociu znajduje się sygnatura WMFB OX.
Talerz był w dużym stopniu pokryty czarnymi tlenkami cyny. Pojawiły się pęknięcia na granicy lustro – brzeg oraz liczne wygięcia. W zagłębieniach reliefu widoczne były białe okruchy gipsu. Pozostały one prawdopodobnie po próbie zdjęcia formy do wykonania kopii. Ponadto powierzchnia pokryta jest głębszymi i płytszymi rysami. Podczas poprzednich reperacji powierzchnia została pokryta warstwą chromu lub niklu jednak zachowała się ona głównie na odwrociu (w ilości ok. 50%), a od strony awersu pozostała zaledwie na kilku procentach powierzchni. Po wytarciu powierzchni niklu lub cyny obiekt trafił ponownie do konserwacji. Tym razem talerz został powierzchownie umyty, a aby wydobyć plastykę zdobienia przetarto warstwę tlenkową papierem ściernym pozostawiając liczne rysy. Ponadto pozostałości warstwy chromowej lub niklowej od strony awersu zamalowano czarną farbą aby wyrównać je kolorystycznie ze spatynowaną cyną. Obiekt został także pokryty warstwą lakieru, który z czasem zżółkł. Kolejne próby konserwacji pozostawiły niebieskawe przebarwienia powierzchni.
Celem prac konserwatorskich było przywrócenie obiektowi wartości estetycznych oraz usunięcie pozostałości poprzednich reperacji. Talerz został oczyszczony z wszystkich zanieczyszczeń oraz nadmiaru tlenków cyny. Obiekt zabezpieczono.

Prace konserwatorskie i restauratorskie wykonane przez Joannę Stawowy.