metalowe dzbanki

przedpo
Prezentowane obiekty to metalowe dzbanki: duży z pokrywką – do herbaty oraz mały mlecznik. Oba były pokryte białym, trudnym do usunięcia nalotem, a także zmatowiałe.
Celem konserwacji było przywrócenie obiektom walorów estetycznych. Dzbanki zostały dokładnie wyczyszczone oraz wypolerowane.

Prace konserwatorskie i restauratorskie wykonane przez Joannę Stawowy.