szklany kieliszek

przedpo
Opisywany obiekt to szklany kieliszek. Jego stopa i czasza są bogato zdobione dekoracją malarską i złoceniami. Nóżka w dolnej części jest ujęta w aluminiową obręcz. Nie wiadomo, czy jest ona oryginalna, czy też pochodzi z poprzednich reparacji.
Nóżka była złamana. Złamanie nastąpiło wewnątrz obręczy.
Wnętrze obręczy zostało oczyszczone z produktów korozji aluminium oraz innych zabrudzeń. Oba przełamy odtłuszczono i sklejono. Kieliszek odzyskał wartości estetyczne i użytkowe.

Prace konserwatorskie i restauratorskie wykonane przez Joannę Stawowy.