Andromeda przykuta do skały

przedpo
Rzeźba przedstawia Andromedę przykutą do skały. Jest to ceramika metalizowana, imitująca brąz. Kobieta została ujęta w dynamicznej pozie, jest odchylona do tyłu, z wyrażającą cierpienie twarzą uniesioną do góry i rękami założonymi za głowę. Na obu kostkach nóg widać kajdany. Przez lewe ramię Andromeda ma przerzucony płaszcz, który w ozdobnych fałdach spływa za kobietą. Dekoracyjny charakter mają również długie włosy. Kontrastem dla figury kobiecej jest skała, która została opracowana schematycznie, dzięki czemu, pomimo niewielkiej masy, stanowi stabilne oparcie dla Andromedy. Na skale znajduje się sygnatura: J H Felon, a także cyfra 3. Na podstawie, od dołu widać nieczytelny podpis.
Rzeźba została zniszczona w wyniku pożaru. Działanie wysokiej temperatury spowodowało powstanie licznych spękań i zaplamień, a także zniszczenie zewnętrznej warstwy dekoracyjnej. Spękania bardzo osłabiły rzeźbę i istnieje duże ryzyko rozbicia nawet przy lekkim uderzeniu lub niewłaściwym uniesieniu figury. Powierzchnia jest poszarzała i miejscami matowa. Ponadto widoczne są dwa niewielkie ubytki.
Celem prac konserwatorskich było przywrócenie obiektowi wartości estetycznych poprzez usunięcie zaplamień i resztek sadzy, odtworzenie warstwy metalicznej oraz wzmocnienie czerepu.

Prace konserwatorskie i restauratorskie wykonane przez Joannę Stawowy.