święta Barbara - rzeźba w drewnie

przed
Pierwowzór wykonanej kopii jest gotycką rzeźbą pochodzącą z ołtarza kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Świebodzinie. Jest ona datowana na początek XVI wieku i przypisywana Warsztatowi Śląskiemu.
Rzeźba ma wysokość 55 cm, a jej maksymalna szerokość to 17 cm. Jest to wypukłorzeźba przeznaczona do oglądania od przodu. Święta Barbara została przedstawiona w pozycji stojącej z modelem wieży w lewej ręce. Jej twarz jest opracowana w sposób typowy dla Pięknych Madonn. Prawa ręka podtrzymuje spływający płaszcz i lekko opiera się na wieży. Strój świętej jest utrzymany w charakterze szat łamanych.
Podstawą do wykonania kopii był gipsowy odlew oryginału. Niestety, z powodu zniekształcenia formy, części twarzy, wieży, korony i rąk uległy silnej deformacji. W tych miejscach rzeźba była wzorowana na fotografiach typowych przedstawień Pięknych Madonn.
Kopia została wykonana w klejonym drewnie lipowym. Wszystkie etapy prac przeprowadzono ręcznie, przy pomocy dłut.

Kopia wykonana przez Joannę Stawowy pod kierunkiem dr hab. Alicji Majewskiej.