waza brązowa z Chin

przedpo
Niestaranne wykonanie wazy, liczne wady odlewnicze oraz brak retuszu świadczą o tym, że nie było to naczynie ekskluzywne, a raczej produkt wykonywany masowo. Waza jest własnością Muzeum Narodowego w Poznaniu. Nie została wydatowana, jednak wiadomo, że pochodzi z Chin.
Waza jest odlewem stopu miedzi. Składa się z podstawy o średnicy 18,5 cm, brzuśca, którego średnica w najszerszym miejscu wynosi 26 cm oraz szyi o średnicy 12,5 cm i wylewu o średnicy 17,5 cm. Z tych części dekorowane są podstawa i brzusiec.
Obiekt był zabrudzony. Na powierzchni wykształciła się patyna węglanowa jednak jej powłoka nie była ciągła i nie stanowiła wartości estetycznej. Widoczne były dosyć liczne, drobne ubytki, szyja naczynia była naderwana. Można było zaobserwować ślady po wcześniejszych pracach konserwatorskich takie jak: nieestetyczne uzupełnienia cynowe i resztki wosku w zagłębieniach. Dno naczynia musiało wcześniej zostać oderwane i było prowizorycznie przylutowane.
Celem konserwacji było przywrócenie obiektowi walorów estetycznych. Usunięto pozostałości po wcześniejszych konserwacjach i wykonano uzupełnienia ubytków. Powierzchnia została wypolerowana i spatynowana. Wazę zabezpieczono przed korozją.

Prace konserwatorskie i restauratorskie zostały wykonane przez Joannę Stawowy pod kierunkiem dr Aliny Tomaszewskiej-Szewczyk.